Projektanti

Diplomirani inženjeri, koji poseduju odgovarajuće licence Inženjerske komore Srbije a stalno su zaposleni u preduzeću za projektovanje, inženjering, izgradnju i proizvodnju GEMONT d.o.o, kao odgovorni projektanti učestvovali su u izradi ili tehničkoj kontroli sledećih projekata:

I Diplomirani inženjeri gradjevine

 • odgovorni projektant čelične konstrukcije nosača antena:
  37 Glavnih projekata digitalnih radio-relejnih veza
 • odgovorni projektant za gradjevinsko uredjenje lokacije:
  4 Glavna projekta uredjenja lokacije RBS
  1 Glavni projekat adaptacije telekomunikacionog objekta RBS
 • odgovorni vršilac tehničke kontrole:
  7 Glavnih projekata digitalnih radio-relejnih veza

II Diplomirani inženjeri mašinstva

 • odgovorni projektant termotehničkih instalacija:
  2 Glavna projekta izgradnje ili rekonstrukcije termotehničkih instalacija

III Diplomirani inženjeri elektrotehnike – smer energetika

 • odgovorni projektant instalacija niskog i srednjeg napona:
  1 Glavni projekat kablovskog voda 10 kV
 • odgovorni projektant instalacija niskog i srednjeg napona:
  1 Glavni projekat trafo-stanice 10/0,4kV 250kVA
 • odgovorni projektant za instalaciju uredjaja za napajanje:
  1 Glavni projekat adaptacije telekomunikacionog objekta RBS
 • odgovorni projektant elektroinstalacija:
  4 Glavna projekta uredjenja lokacije RBS